Během své historie čítající 2000 až 3000 let, tradiční čínská medicína (TCM) vytvořila unikátní systém pro diagnostiku a léčbu nemocí. Přístup TCM se zásadně liší od přístupu západní medicíny.  V TCM je pochopení lidského těla založeno na holistickém poznání vesmíru, jak je popsáno v Daoismu, a léčba onemocnění je založena především na diagnóze a diferenciaci syndromů.

Přístup TCM považuje orgány zang – fu za jádro lidského těla. Tkáň a orgány jsou propojeny sítí kanálů a krevních cév uvnitř lidského těla. Qi (nebo Chi) působí jako nějaký druh nosiče informací, který je vyjádřen externě prostřednictvím systému jingluo. Patologicky se dysfunkce orgánů zang-fu může projevovat na povrchu těla sítí, zatímco onemocnění tělesných povrchových tkání mohou také ovlivnit jejich příbuzné orgány zang nebo fu. Ovlivněné orgány zang nebo fu mohou také ovlivňovat vzájemné propojení. Tradiční čínská lékařská léčba začíná analýzou celého systému, pak se zaměřuje na korekci patologických změn úpravou funkcí orgánů zang-fu.

Hodnocení syndromu zahrnuje nejen příčinu, mechanismus, polohu a povahu onemocnění, ale také konfrontaci mezi patogenním faktorem a tělesnou rezistencí. Léčba není založena pouze na symptomech, ale na diferenciaci syndromů. Proto pacienti s identickým onemocněním mohou být léčeni různými způsoby a na druhé straně mohou mít různé nemoci stejný syndrom a jsou léčeny podobným způsobem.

Související obrázek

Zdroj obrázku: Third Culture

Klinická diagnóza a léčba v tradiční čínské medicíně je založena především na yin – yangových a pěti elementových teoriích. Tyto teorie aplikují jevy a zákony přírody na studium fyziologických činností a patologických změn lidského těla a jejich vzájemných vztahů. Typické TCM terapie zahrnují akupunkturu, bylinnou medicínu a qigongové cvičení.

U akupunktury se léčba provádí stimulováním určitých oblastí vnějšího těla.

Bylinná medicína působí na orgány zang-fu vnitřně, zatímco qigong se pokouší obnovit řádný tok informací uvnitř sítě prostřednictvím regulace Qi. Tato terapie se v přístupu přibližují velmi odlišně, přesto všichni sdílejí stejné základní předpoklady a poznatky o povaze lidského těla a jeho místě ve vesmíru. Někteří vědci popisují léčbu chorob prostřednictvím bylinné léčby , akupunktury a qigongu jako „informační terapii“.

Výsledek obrázku pro chinese medicine

Zdroj obrázku:Katie Gaffney LAc OMD

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *