Psoriatická artritida vs. artritida

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy při současném onemocnění psoriázou. Výskyt psoriázy (lupénky) v populaci je 1–3 % a psoriatickou artritidou trpí až 40 % těchto nemocných s psoriázou (někteří autoři udávají až 62%), tudíž bohužel není tato choroba v populaci žádnou vzácností. Laická veřejnost si často souvislost mezi kožním a kloubním postižením neuvědomuje a mnohdy i kožní lékaři opomíjejí vyhledávat pacienty s kloubním syndromem.

Psoariatická artritida je záludná jak ve své diagnostice, tak i ve svých projevech.Problémy při diagnostikování PsA způsobuje i nejednotná klasifikace této nemoci při tzv..“ nenápadném“ postižení kůže např. v pupeční jizvě, hýžďové rýze nebo při kožních projevech lupénky ve vlasové části hlavy. Vznik PsA je pravděpodobnější u pacientů, kteří trpí těžkou formou lupénky.

Vztah mezi kloubním a kožním postižením 

Kožní a kloubní projevy se nemusí objevit současně.  Nejčastěji předchází psoriáza artritidu (až v 75 % případů) a kloubní syndrom se objevuje v průměru za 10 let od prvních kožních příznaků.

Související obrázek

Kožní forma psoriázy

Zdroj obr.:  specialty.mims.com

Artritida předchází psoriázu v přibližně 10–20 % případů a u těchto pacientů zpoždění manifestace psoriázy trvá měsíce či roky.

V 11–15 % případů se psoriáza a artritida objeví současně, tj. v průběhu jednoho roku. Většina pacientů s PsA má při vyšetření současně psoriázu.

 • Není-li psoriáza přítomná, může se jednat o následující situace:1. u pacienta byla psoriáza diagnostikována, ale nejsou aktuálně přítomné její projevy;
 1.  psoriáza je přítomna ve „skrytých oblastech“ (viz výše) a nebyla dosud diagnostikována;
 2. psoriáza není přítomná, ale objeví se v dalším průběhu onemocnění psoriáza není přítomná a ani se nemusí u pacienta  3. projevit, avšak diagnózu umožní charakteristické rysy PsA a přítomnost psoriázy u příbuzných 1. nebo 2. generace.

Závažnost kloubních a kožních projevů si nemusí vzájemně odpovídat. Obecně není přímý vztah mezi závažností kožních a kloubních projevů.

Jen u pacientů, u kterých se kloubní i kožní syndrom objevily současně, byla pozorována synchronní vzplanutí obou až u 70 % případů a také zřetelná korelace mezi rozsahem a tíží kožních projevů a počtem oteklých kloubů. U většiny pacientů s PsA převládá psoriasis vulgaris (96 %), psoriasis guttata se vyskytuje v necelých 2 % případů a oba typy kožní nemoci se vyskytují současně cca v 15 %. Erytrodermie i pustulózní psoriáza se u nemocných s PsA vyskytují jen vzácně. Pacienti s PsA mají mnohdy psoriatické postižení nehtů. Psoriáza nehtů bývá spojena s artritidou příslušného distálního interfalangeálního kloubu (DIP)., tj. poslední malý kloub prstu před nehtovým lůžkem. Na obrázku níže vidíme další z příznaků tzv.: „párkovitý prst“, kdy je prst nateklý, zarudlý, s „horečkou“.

Výsledek obrázku pro psoriatická artritida

„Párkovitý prst“

Zdroj obr.: Zdraví Euro – Euro.cz

Rozdíl mezi psoriatickou a revmatoidní artritidou

Diferenciální diagnistika je mimo záběr tohoto článku, vypíšeme pouze nejpodstatnější diagnostické rozdíly mezi PsA a revmatoidní artritidou (RA).

 • PsA může, ale nemusí být postižení symetrické
 • PsA vždy zarudlá místa nad klouby
 • PsA kožní léze
 • PsA nejsou laboratorní faktory pro revmatoidní markry
 • PsA většinou nepřítomnost předstupně osteoporózy (osteopenie) – řídnutí kostí
 • PsA přítomna osteolýza – ztráta a destrukce kostní tkáně 
 • PsA nemusí být ankylóza zápěstí, což u RA je typický příznak
 • PSA ankylóza DIP kloubu

Autor: Mgr. Kateřina Moravcová

Zdroje:

1. Alenius GM, Dahlqvist EB, Dahlqvist SR. Antibodies against cyclic citrullinated peptide (CCP) in psoriatic patients with or without joint inflammation.

2. Ansell BM. Juvenile psoriatic arthritis.

3. Buskila D, Langevitz P, Gladman DD, Urowitz S, Smythe HA. Patients with rheumatoid arthritis are more tender than those with psoriatic arthritis.

4. Elkayam O, Ophir J, Yaron M, Caspi D. Psoriatic arthritis: interrelationships between skin and joint manifestations related to onset, course and distribution.

5. Helliwell PS, Wright V. Psoriatic arthritis. In: Klippel JH, Dieppe PA eds.

6. Hrnčíř Z. Klinický význam revmatoidních faktorů. Praha: Avicenum, 1986:120.

7. Moll JM, Wright V. Psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum

8. Pitzalis C. Skin and joint disease in psoriatic arthritis: what is the link?

9. Solinger AM, Hess EV. Rheumatic diseases and AIDS-is the association real?

10. Veale D, Rogers S, Fitzgerald O. Classification of clinical subsets in psoriatic arthritis

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *